Søg
Close this search box.

Services

Cirkulær økonomi og bæredygtighed

Vores ressourcer er under pres fra øget urbanisering og befolkningsvækst, og selv i dag forbruger mennesker vores ressourcer hurtigere, end naturen kan erstatte dem. Den gamle lineær økonomiske model, der starter med udvinding af ressourcer og ender som affald, er ikke længere levedygtige i et moderne samfund. I stedet er det nødvendigt med en cirkulær økonomi. Et sådan system fremmer at materialer og produkter holdes i et cirkulært system så længe som muligt

Cirkulær økonomi handler om at nytænke forretningsmodeller og øge anvendelsesraten af ressourcer over tid til et niveau, hvor de kan genskabes i minimum samme takt som de udvindes. 

Hvordan arbejder vi? Vi hjælper virksomheder, institutioner og organisationer med at innovere, udforske og udvikle deres produkter, processer og tjenester. Vi stimulerer, letter og driver innovationsprocesser og leverer friske og nysgerrige perspektiver fra et design thinking perspektiv. Vi starter med, at stille spørgsmål, for at forstå de menneskelige behov, og slutter med at opbygge bæredygtige og robuste løsninger. 

Nuværende fokusområder

Affald

I Danmark har vi tradition for at omdanne affald til energi ved at afbrænde det. Men i takt med øget ressourceknaphed er vi begyndt at få øje for en bedre udnyttelse af ressourcer. I både Europa og Danmark er der stort fokus på at finde nye metoder til forebyggelse af affaldsgenerering, men også metoder til effektive genbrug og genanvendelse. 

I CTD samarbejder vi med virksomheder og kommuner i forhold til f. eks.  afdækning af affaldstrømme, affaldsoptimering og ressourceudnyttelse. 

Madspild

I Danmark smides 700.000 ton mad ud om året med store miljø- og klimamæssige belastninger til følge. Madspild foregår i hele fødevarerværdikæden – i dyrkning og produktion, transport og håndtering i butikker samt tilberedning og servicering i hjemmet, kantiner og i restauranter. 

I CTD arbejder vi med reduktion af madspild i forskellige dele af værdikæden, både med en produkt- og produktionsvinkel, samt med fokus på forbrugsleddet og hvordan den enkelte forbruger kan “nudged” til at ændre vaner. 

Tekstil

Bruge tekstiler og tekstilaffald har de seneste år fået øget bevågenhed, bl.a. på grund af deres oplagte cirkulære potentiale, der på nuværende tidspunkt langt fra udnyttes. Samtidig er tekstilindustrien blandt de mest forurenende sektorer i verden og der indføres nu krav om indsamling af tekstiler i alle EU-lande fra 2025. I Danmark indføres kravet allerede fra januar 2020.

Herhjemme har vi tradition for indsamling af brugt tøj til genbrug, men store mængder tekstiltyper indsamles og genanvendes i dag ikke. I CTD samarbejder vi med virksomheder, organisationer og kommuner med at optimere ressourceudnyttelse af alle typer tekstiler, ikke kun genbrugstøj.

Skibsophug

En stor del af verdens flåde ophugges stadig under kritisable forhold, selvom der de sidste ti år er sket store forbedringer i Asien og Europa takt med øget fokus fra IMO, EU og krav fra de virksomheder, der anvendes skibe til fragt af deres produkter. 

CTD har mere end 12 års erfaring indenfor procedure- og strategiudvikling, change management, miljø arbejdsmiljø, og farlige materiale i skibsophugning og har gennem årene arbejdet med alle aktører i værdikæden. 

s copy

Showbiz

I underholdnings- og eventbranchen er man begyndt at have fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi, i takt med at forbrugerne stiller i stigende grad krav til virksomheder og institutioner om grønne løsninger 

I CTD arbejder vi med branchen og finder teknologiske og digitale bæredygtige løsninger i udfordringer. 

ww

Wild Card

Vil du gerne have sparring eller hjælp til et projekt der omhandler bæredygtighed eller cirkulær økonomi? Så kontakt os gerne, og kom forbi til en uforpligtet kop kaffe eller lad os mødes på Microsoft Teams. 

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.