Søg
Close this search box.

Om os

Hvem er vi?

CTD ApS er et københavnerfælleskab af designere, iværksættere, ingeniører, antropologer, forskere og mere. CTD er en forkortelse for Circular Through Design – vores mission og vision er ambitiøs og på samme tid enkel: At understøtte den transformation, hvor igennem virksomheder og institutioner designer deres forretning, processer og produkter, som sikre en fremadrettet bæredygtig vej.

Det vi gør

Vi anvender og kombinerer to markante tendenser, der er opstået i det sidste årti: Design Thinkning og cirkulær økonomi. Vi skaber løsninger og indsigt for vores kunder, der sætter dem i stand til at udvikle bæredygtige produkter og processer, der indbefatter reelle menneskelige behov, ønsker og fremtidige udfordringer.

Sådan gør vi det

Vi har en fælles tro på, at forandring starter ved at sætte mennesket i centrum og ved at lytte til dem. At forstå behov og bringe disse indsigter sammen med hvad der er teknologisk muligt, økonomisk rentabelt og bæredygtigt er kernen i vores arbejde.

Vores ambition

Det kræver mod at bryde fri af gamle vaner og i stedet investere tid og kræfter i bæredygtige og langsigtede løsninger. For at opnå dette bestræber vi os på, at være åbne og uden frygt for at lave fejl og derefter prøve igen. Dette er vores drøm og håb.

Slide_fra_oven_DSC01630

Vi er ikke bange for at få snavset fingre – Løsninger set fra et andet perspektiv.

post-it-notes

At holde information og arbejdsgange synligt for teamet er nøglen til innovation og vidensdeling.

Slide prototyping IMG_8071

Pretotyping muliggør værdifuld indsigt tidligt i processen. Vi har døgnet rundt adgang til forskellige maskiner og udstyr til produktudvikling.

Slide_Temporary_DSC03336

Vi stræber efter at afbalancere det uformelle med et højt vidensniveau, og er ikke bange for at udfordre vores egne og vores klienters anskuelser.

The team

Vi drives – af vores medarbejdere – af vores overbevisning om, at forandring starter med at lytte og være fleksible og tilpasningsdygtige – af en grundlæggende overbevisning om, at det er muligt at finde bæredygtige løsninger til alle udfordringer.

Vores medarbejdere og eksterne konsulenter afspejler dette og består af lidenskabelige innovative mennesker, som tænker uden for kassen. Vi tilskynder mangfoldighed i færdigheder som personlighed, og vores team dækker en bred vifte af discipliner, der gør det muligt at udvikle løsninger på tværs af industrier og brancher.

Scroll to Top

Svend Boes Overgaard

CEO and Founder

The hybrid that connects

Svend is partner and project director in CTD. He brings to the table many years of experience working with innovation processes and environmental science.

He connects business modelling, environmental issues, and cultural change management at a strategic and operational level. With over a 100 diverse projects and workshops in his portfolio, Svend is a keen problem solver and translator of results.

BSc in environmental engineering: Technical University of Denmark, Kgs Lyngby.

Executive MBA: Technical University of Denmark, Kgs Lyngby.

Defining work/companyLitehauz – Deputy manager & senior consultant; MARHAZ, CEO – inspection company; Powwow Brothers Inc – Freelance sound engineer and producer.

Jungle track: He has lived on boats and the beaches of Asia teaching diving and first aid. Recorded music albums throughout the 90’s. 

Ulrik Sunesen

COO, digital innovation

Driving the teams

Ulrik is a partner in CTD and runs daily operations. He has many cross-media projects under his west and deep roots in the entertainment industry producing amination movies, computer games, arranging live events and managing application development.

He investigates and develops solutions for digital transformation. Driving our teams and bringing people together for optimal performance are cornerstones in what he does.                             

MSc in Digital Innovation & Management: IT University of Copenhagen.

Defining work/company: Danish Design AR/Sune&Sune/Husets Teater – Business Development, Sales, Entrepreneur & Management.

Jungle track: He plays the bass in his recording studio and has lived in both South Africa and West Africa, volunteering for development projects.

Anne Stender Hornstrup

Product and process design

Sustain-able at work

Anne is knee-deep in the human-centred design thinking and lean processes. She works with user needs, prototyping and testing of concepts and designing for manufacturing.

She applies a broad set of tools for developing user tests and identify lean potentials in a pursuit to understand interactions between humans and technology, and how that knowledge can be applied to design a more sustainable future.

B Eng. in Process and Innovation: Technical University of Denmark, Ballerup

Product Design Engineering: Swinburne University of Technology, Australia

Defining work/company: Danfoss- Project leader and coordinator for Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) tools

Jungle track: Not just on paper – Putting in the work of creating a better world through involvement in local relief and conservation projects in Kathmandu

nynne nørup foto

Nynne Nørup

Teknisk ekspert

Nynne har en bred viden indenfor cirkulært ressourceforbrug og er ekspert i tøj og tekstiler og optimering af affaldshåndtering og øgning af genbrugs- og genanvendelsesandelen. Nynne har et stort netværk i tekstilbranchen og arbejder holistisk og tværfagligt med problemer og løsninger. 

Erhvervsph.D: UFF-Humana og DTU Miljø;Miljøvurdering af indsamling, genbrug, genanvendelse og bortskaffelse af beklædning og husholdningstekstiler.

Bachelor I Plan og Miljø(Ingeniør): Aalborg Universitet.

Definerende arbejde/arbejdsplads:  Selvstændige rådgiver/ startup – tekstilgenanvendelse og rådgivning: Miljø og informationsmedarbejder, UFF-Humana: Affaldsplanlægger, Forsyning Helsingør.

Jette Svane

Freelance Graphic designer/illustrator

Design as storytelling

Jette has more than 30 years of experience within the field of visual communication and has worked with museums, architects, publishers, television productions and several private clients. She has an astute sense of translating values and intangibles into visual designs which are easily communicated.

Education: Visual Communication and Graphic Design from DMJX. Masters degree in Communication and Behaviour (NLP)

Defining work/company: Freelance Graphic Designer and Illustrator, visualising values and the UN goals for companies. Teacher in design.

Jungle track: Travelling on her own to strange places and secret islands, searching for stories to learn from. Latest Socotra, an island in Yemen.

Nikolas Fuad Mortensen

Freelance Anthropologist

The human in focus

Nikolas has 20+ years of experience in the international tourism sector, working with projects and business development on various levels in the private sector and with public organisations.

Nikolas contributes with the anthropological vantage point providing the cultural, social and economic context for our analyses and solutions. Social networks are his playground and organisation development is in his blood.

MSc (cand.scient.ant) in Social Anthropology: University of Copenhagen, University of Aarhus, Universidad de Coimbra

Defining work/company: VisitDenmark / Borealis Destination Management / Ministry of Foreign Affairs, Denmark / University of Copenhagen, Department of Social Anthropology – Developing B2B networks, Business Development, Management, Logistics, Negotiation.

Jungle track: Has lived, conducted fieldwork, made movies, dived and played capoeira in Spain, Portugal, Bulgaria, Brazil and Mozambique. Speaks

konsulent

Eksterne konsulenter

I forbindelse med vores arbejde benytter vi os ofte af eksterne konsulenter, som tilkobles projekter, hvor der er behov for særlig ekspertise. En konsulent kan være tilkoblet hele projektforløbet eller specifikke perioder af projektet. 

Svend Boes Overgaard

CEO og grundlægger

Hybriden der bringer sammenhæng

Svend er partner og projektleder i CTD. Han bibringer mange års arbejde med innovationsprocesser og miljøvidenskab til virksomheden.

Han forbinder forretningsmodeller, miljøspørgsmål og kulturel forandringsledelse på et strategisk og operationelt niveau. Med over 100 forskellige projekter og workshops i sin portefølje er Svend en ivrig problemløser og garant for resultater.

BSc i miljøteknik: Danmarks Tekniske Universitet, Kgs Lyngby.

Executive MBA: Danmarks Tekniske Universitet, Kgs Lyngby.

Udvalgt arbejde/virksomhed: Litehauz – vicechef & seniorkonsulent; MARHAZ, CEO – inspektionsfirma; Powwow Brothers Inc – Freelance lydtekniker og -producent.

Jungel track: Han har boet på skibe og strande i Asien og undervist i dykning og førstehjælp. Lydteknikker på utallige musikalbum op gennem 90’erne.

Ulrik Sunesen

COO og partner, digital innovation

Holdspilleren

Ulrik er partner i CTD og leder den daglige drift. Han har mange cross-media-projekter under sin vest og dybe rødder i underholdningsindustrien. Han producerer animationsfilm, computerspil, arrangerer live events og leder applikationsudvikling.

Han undersøger og udvikler løsninger til digital transformation, og er til daglig ansvarlig for at optimere vores teams og hjælpe dem med at performe mest effektivt.

MSc i Digital Innovation & Management: IT-universitetet i København.

Udvalgte arbejde/virksomhed: Dansk Design AR / Sune & Sune / Husets Teater – Forretningsudvikling, salg, iværksætteri & ledelse.

Jungeltrack: Han spiller bas i sit lydstudie og har boet i både Sydafrika, Vestafrika og Brasilien, og har været frivilligt på forskellige udviklingsprojekter.

Anne Stender Hornstrup

Konsulent, Produkt og proces designer

Bære-dygtig på arbejde

Anne arbejder i dybden med menneskecentreret design thinking og lean processer. Hun arbejder med brugerbehov, prototyping og test af koncepter og fremstillingsdesign.

Hun anvender et bredt sæt værktøjer til udvikling af brugertest og identificering af lean potentialer. Hun arbejder ihærdigt for at opnå forståelse og indsigt i interaktionen mellem mennesker og teknologi, og hvordan denne viden kan anvendes til at designe en mere bæredygtig fremtid.

B Eng. in Process and Innovation: Danmarks Tekniske Universitet, Ballerup.

Product Design Engineering: Swinburne University of Technology, Australien

Udvalgte arbejde/virksomhed: Danfoss- Projektleder og koordinator for Failure Mode and Effects Analyse (FMEA) værktøjer.

Jungeltrack: Ikke kun på papir – Lagde arbejde i at skabe en bedre verden gennem involvering i lokale nødhjælps- og bevaringsprojekter i Kathmandu og

Jette Svane

Freelance Grafisk designer/illustrator

Design som historiefortælling

Jette har mere end 30 års erfaring inden for visuel kommunikation og har arbejdet med museer, arkitekter, forlag, tv-produktioner og private klienter. Hun har en forbløffende sans for at oversætte værdier og immaterielle ting til visuelle design, der kan formidles.

Uddannelse: Visuel kommunikation og grafisk design fra DMJX. Kandidatgrad i kommunikation og adfærd (NLP).

Udvalgte arbejde/virksomhed: Freelance Grafisk Designer og Illustrator, visualisering af værdier og FN’s mål for virksomheder. Lærer i design.

Jungeltrack: Rejser alene til mærkelige steder og hemmelige øer i søgen efter den gode og inspirerende historie. Seneste Socotra, en ø i Yemen.

Nikolas Fuad Mortensen

Freelance Antropolog

Mennesket i fokus

Nikolas har mere end 20 års erfaring i den internationale turistsektor og arbejder med projekter og forretningsudvikling på forskellige niveauer i den private sektor og med offentlige organisationer.

 

Nikolas bidrager med det antropologiske udsyn, der giver den kulturelle, sociale og økonomiske kontekst til vores analyser og løsninger. Sociale netværk er hans legeplads, og organisationsudvikling er i hans blod.

 

MSc (cand.scient.ant) i socialantropologi: Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Universidad de Coimbra

Udvalgte arbejde/virksomhed: VisitDenmark / Borealis Destination Management / Udenrigsministeriet / Københavns Universitet, Institut for Socialantropologi – udvikling af B2B-netværk, forretningsudvikling, ledelse, logistik, forhandling.

Jungeltrack: Har boet, ledet feltarbejde, lavet film, dykket og spillet capoeira i Spanien, Portugal, Bulgarien, Brasilien og Mozambique. Taler fire sprog – dansk

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.