Forretningsudvikling


Forretningsudvikling er kernen i CTDs arbejde. Vi udvikler, sparrer og indgår partnerskaber med etablerede virksomheder og iværksættere, der gerne vil professionalisere deres strategiske arbejde, innovere forretningsmodeller, og udvikle nye produkter eller services.


CTD skaber i samarbejde med jer klarhed over de væsentligste spørgsmål, der er afgørende for jeres virksomheds udvikling og vækstambitioner, og hvordan I kommer i mål. Der udvikles opnåelige implementeringsplaner med milepæle og KPI'er, som sikrer den fornødne fremdrift. Derudover engagerer CTD sig i følgende aktiviteter:

Støt beslutninger med et Advisory Board

Som ejerleder står man ofte alene med virksomhedens udfordringer og videre udvikling. Man vil gerne kunne dele overvejelser omkring emner som strategi, risiko, økonomiske forhold og vækst med kompetente mennesker i et fortroligt rum, men man er ikke klar til at afgive kontrol med virksomheden til en bestyrelse. Løsningen er et Advisory Board.


CTD's CEO bidrager med kompetencer og erfaringer som et aktivt medlem i jeres eksisterende Advisory Board. Eller identificerer og sammensætter de rette kandidater hvis du skal have etableret et Advisory Bord. For branchekendskab og generel baggrund, se her.

Omsæt idéer til værdi for virksomheden

De fleste mennesker får idéer til forbedringer og ser nye muligheder, særligt mht. de steder hvor de færdes mest. På mange arbejdspladser kan der derfor være et uudnyttet potentiale hos jeres medarbejdere og kollegaer. Workshops med de rette rammer er en værdiskabende bottum-up tilgang hvor der tappes ind i den viden og kreativitet.


CTD afholder og faciliterer workshops, når I vil skabe større sammenhængskraft mellem medarbejdere og virksomhedens udvikling og identitet. Vi afholder workshop i innovation, strategiudvikling og idé-genering til ny forretning. CTD arbejder løbende på nye relevante workshops og formater, så spørg gerne.

CTD ApS, Bülowsvej 5A, 1870 Frederiksberg C, Danmark | CVR 38332031 | Mob +45 28 19 28 86 | svo@ctd.dk