Miljørådgivning

CTD udfører en lang række opgaver indenfor miljø- og klimarådgivning som ekspert, projektleder og facilitator. Vi arbejder inden for områder som miljøstrategi, policy udvikling, klimaoptimering, værdikæde analyse, risikovurderinger, BAT og gap-analyser mm.


CTD's CEO har arbejdet med miljøinnovation i næsten ti år for en lang række offentlige og private aktører. Vi excellerer i at balancere mellem ønsket om at "Do good for the people and the planet" på den ene side og en politisk-, strategisk-, og konkurencemæssig virkelighed på den anden.


Feature feed: Skibsophugning

Er maritim tranport en del af jeres værdikæde og bekymrer I jer om hvordan jeres leverandører håndterer ophugningen af deres skibe? CTD gennemgår eller udvikler jeres leverandør-polices og evaluerer jeres leverandører, så de følger internationale standarder og best practices på området. Se her for projektreferencer
Corporate Social Responsibility

Det kan være en mundfuld at udvikle eller håndtere et CSR program med de tilgængelige resourcer som mange mindre eller mellemstore virksomheder har. Hvor starter man, og hvordan afvejes løsninger så der balanceres mellem aspekter som eksponering, påvirkning, risiko, ansvarspådragelse, investering og afkast.


CTD hjælper især SMV'ere med at komme i gang med klimaoptimering og tilpasning af virksomheden til Verdensmålene, UN Global Compact, og andre internationale, regionale, eller brancherelaterede målsætninger med særligt kritiske områder.

Styrk jeres virksomheds omdømme og skab robusthed gennem en struktureret tilgang, så i kan stå på mål for jeres valg.

Bæredygtige forretningsmodeller

Der er god evidens for at "grønne" forretnings-modeller er bæredygtige, også økonomisk. Det er ikke noget virksomheder kun gør for at øge brandvalue og på bekostning af indtjening. Derfor ses der også en øget interesse for grønne produkter, cirkulær økonomi og anvendelse af den tredobbelt bundlinje som konkurenceparameter og differentiator.


CTD integrerer miljø, Klima, CSR og forretningsudvikling i et og udvikler nye grønne modeller og produkter, eller tilpasser/opgraderer eksisterende, til din virksomhed. Den rette løsning kan mindske jeres footprint, øge jeres indtjening og samtidig gøre jer mere robust i forhold til fremtidige offentlige krav og øget konkurencebillede. CTD er stærk i analysen og har fokus på at skabe sammenhæng mellem løsninger, strategisk sigte og forretningsmodeller.


CTD ApS, Bülowsvej 5A, 1870 Frederiksberg C, Danmark | CVR 38332031 | Mob +45 28 19 28 86 | svo@ctd.dk